Hart-, vaat,- longfysiotherapie


Hart- en vaatziekten en ziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze verzamelingen van aandoeningen aan het hart, de vaten en de longen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, beperken sterk het aantal gezonde jaren en zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen).De hart- vaat- en longfysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om deze patiënten te helpen, onder meer door het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo.
Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten meer controle over hun aandoening. Fysiotherapie zet ze aan hun levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.
De hart-, vaat- en longfysiotherapeut biedt in samenwerking met andere disciplines de meest optimale zorg voor deze patiënten en hun omgeving. 

< Terug