Patienteninformatie

Behandeling

Het doel van de behandeling is het voorkomen, opheffen of verminderen van klachten. Dat is maatwerk. Elke klacht staat op zichzelf en vereist een specifieke aanpak. Daarbij staan de fysiotherapeut een tal van methodieken ter beschikking waaronder bewegingstherapie, manuele therapie, HBF, massage en apparatuur.

De bewegingstherapie wordt onder andere ingezet om spieren te versterken, gewrichten beweeglijker te maken of om de conditie te verbeteren. Het doel van de massage kan onder andere zijn om spieren tot ontspanning te brengen, pijn te verminderen of de doorbloeding te verbeteren.

Voordat aan een behandeling kan worden begonnen zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Deze bestaat uit een vraaggesprek over bv. ontstaan en verloop van de klacht en daarna een lichamelijk onderzoek. De uitkomst van het onderzoek zal met u worden besproken waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de oorzaak van de klacht en over het te volgen behandelplan.
Behandeling kan op aanvraag van een arts of specialist, maar sinds 1 januari 2006 kunnen mensen na een "screening" door de fysiotherapeut ook zonder verwijzing voor een klacht in behandeling worden genomen (de zogenaamde "Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie" of kortweg "DTF"). Tijdens de screening wordt beoordeeld of de klacht daadwerkelijk door een fysiotherapeut te behandelen is. Voor de vergoeding hiervan kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen.

De behandeling kan plaats vinden in een behandelruimte, in de oefenzaal of beiden. Daarbij zijn de eigen activiteiten van de patient om te werken aan herstel en het weer vertrouwen te krijgen in zijn lichaam belangrijk.Veelal zult u dan ook tips en/of oefeningen krijgen om het effect van de therapie te behouden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten, het herstelproces, de ernst van de klachten en de motivatie om weer beter te worden.

Wat is Fysiotherapie

"De specialist van het menselijk lichaam"

Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen de klachten uitstekend worden behandeld. Dat is het specialisme van de fysiotherapeut
Bewegen lijkt vanzelfsprekend. Het goed functioneren van het lichaam is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar niet voor iedereen. Bewegen kan ook een last zijn. Vaak kunnen de klachten uitstekend worden behandeld. Dat is het specialisme van de fysiotherapeut.

Wat doet de Fysiotherapeut?
Fysiotherapie bestaat uit verschillende deelgebieden zoals: bewegingstherapie, fysische techniek, massage, oefentherapie. Samen vormen deze onderdelen het totaal. U kunt rekenen op een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Door de jaren heen is er door vervolgopleidingen en praktijkervaring een ruime expertise opgebouwd in het behandelen van lichamelijke maar ook zogenaamde psychosomatische klachten. Naast de uitgebreide onderzoekstechnieken zijn er een aantal testmogelijkheden die het vaststellen en/of uitsluiten van een diagnose ondersteunen. De kracht van de therapie komt doordat niet alleen de therapeut maar ook de patiënt actief betrokken wordt bij het herstelproces. Een behandeling fysiotherapie heeft een gemiddelde duur van 30 min.

Goed verzekerd?

Wilt u de komende jaren goed verzekerde zorg voor fysiotherapie ?
Dat kan met een aanvullende verzekering. Er is echter een groot verschil per verzekeraar over het aantal te vergoeden behandelingen. Dat varieert van 4 tot onbeperkt. Bovendien blijkt er een toenemende tendens onder de zorgverzekeraars om de dekking jaarlijks neerwaarts aan te passen.
Op www.fysiotherapie.nl kunt u het aanbod van de zorgverzekeraars vergelijken en indien gewenst overstappen naar een andere verzekeraar. Wij hebben daarvoor met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u hier klikt kunt u nagaan wat uw aanvullende verzekering dekt wat betreft de fysiotherapie.


U kunt natuurlijk ook even uw polis bekijken of uw zorgverzekeraar vragen.

“De fysiotherapeut specialist in beweging"

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten zijn gediplomeerd, BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centrale Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
We werken volgens de richtlijnen van het KNGF, waar mogelijk volgens de nieuwste onderzoeken en hebben protocollen voor bepaalde aandoeningen.
Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
Onze praktijk hanteert rechten en plichten zoals vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Rechten en plichten van de patiënt zijn volgens Modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF.

Klanttevredenheidsonderzoek via MediQuest
Omdat we erg benieuwd zijn naar uw ervaringen vragen we u bij intake om uw e-mailadres en om uw toestemming voor het toesturen van een klanttevredenheidsonderzoek. U kunt daar uw ervaringen met onze praktijk anoniem kwijt. We stellen het op prijs als u deelneemt aan dat onderzoek, omdat uw mening telt! U ziet of ervaart misschien weer dingen waar wij van kunnen leren.
Uw mailadres wordt niet voor nieuwsbrieven gebruikt en al helemaal niet verkocht aan adverteerders. Ook hier is uw privacy belangrijk voor ons.

Klachtenregeling

Het KNGF heeft een klachtenregeling ingesteld voor het geval u een klacht heeft over uw behandelend fysiotherapeut.
In eerste instantie wordt u geacht uw probleem samen met uw fysiotherapeut op te lossen, maar als dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u uw klacht (schriftelijk) indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
(zie ook: www.kngf.nl)

Fysiotherapie aan huis

De arts kan het nodig vinden dat we bij u thuis komen.
Hij of zij schrijft dat in de verwijzing en we maken een afspraak bij u thuis.
Voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts nodig.

“Ook voor en na werktijden is een afspraak mogelijk”.

De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling nemen we uw klachten over uw gezondheid uitgebreid door. Op deze manier achterhalen we wat de meest effectieve manier is om u te helpen.
U neemt bij voorkeur mee naar de eerste behandeling:
Identiteitsbewijs
Eventueel een handdoek
Een verwijzing van een arts als u verwezen bent via uw huisarts

Bereikbaarheid

Aangezien een behandeling (die we liever niet onderbreken) meestal ongeveer een half uur duurt, zijn wij het beste te bereiken op het hele of op het halve uur. Ook als we buiten de praktijk bij mensen thuis behandelen zijn we niet bereikbaar. Spreekt u dan gewoon het antwoordapparaat in; we bellen u terug.

Patientenregistratie

Relevante medische en administratieve gegevens worden door ons vastgelegd. Deze gegevens zijn behalve voor uw eigen fysiotherapeut ook toegankelijk voor eventuele waarnemers en/of collega fysiotherapeuten indien het van belang is voor uw behandeling.