Myofeedback

Sinds enige jaren maakt Fysiotherapie Bedum gebruik van Myofeedback. Hiermee kan op een nauwkeurige wijze spierspanning worden gemeten. Myofeedback moet worden gezien als een goede aanvulling op algemene en manuele fysiotherapie. Een verbeterd bewustzijn van de spierspanning speelt een belangrijke rol in het herstel van overbelastingsklachten waarbij de spieren betrokken zijn.

Hoe werkt het?
Myofeedback bestaat uit de woorden "myo”en "feedback” wat vertaald naar het Nederlands spier en terugkoppeling betekent. Myofeedback registreert de eclectische impuls (EMG) van de zenuwen in de spier. Aan deze impuls kun je zien in welke mate de spier aangespannen is. Wordt er veel impuls gegeven uit de zenuw, dan spant de spier aan, zakt deze impuls dan ontspant de spier. Wanneer deze zenuwactiviteit naar de spieren toe in beeld of geluid omgezet wordt, dan wordt de spierspanning zichtbaar en hoorbaar.

De behandeling
Op de onvoldoende functionerende spier(groep) worden sensoren geplakt, die met draden zijn verbonden met het apparaat. Door de spieren bewust aan te spannen, wordt op een beeldscherm middels een lijn en / of een geluidssignaal precies aangegeven of er sprake is van teveel of juist te weinig spiercontractie. De gegevens worden vervolgens opgeslagen om later in de revalidatie te kunnen worden vergeleken. Onder begeleiding van de therapeut leert u door te "kijken” naar de spanning van deze spiervezels, deze bewust weer op een juiste manier te gebruiken.

Waar wordt het voor gebruikt
Myofeedback helpt bij inzicht geven en herstel van klachten zoals: RSI, spierspanningshoofdpijn en nekpijn.

< Terug