Schouderluxatie

Het schoudergewricht is de verbinding tussen de bovenarm en de schouder. Het schoudergewricht is een zeer beweeglijk gewricht, waarbij draaiingen in veel verschillende richtingen mogelijk zijn. Het gewrichtskapsel is wijd en de gewrichtskom ondiep. Het schoudergewricht kan redelijk gemakkelijk ontwrichten. De kenmerken bij een ontwrichting zijn pijn, zwelling, functieverlies en misvorming van de getroffen plek. De schouder kan niet bewogen worden. Schouders kunnen zowel naar voren als naar achteren ontwrichten (luxeren). Een gevaar bij ontwrichting is het bekneld raken van bloedvaten en zenuwbanen. In de meeste gevallen kan de schouder op zijn plaats worden teruggezet door een arts. Soms is een operatie noodzakelijk. Na een schouderontwrichting is de kans relatief groot dat herhaling optreedt. Het gewrichtskapsel is (nog) ruimer geworden en vormt hierdoor (blijvend) een zwakke plek. 

< Terug